Ακύρωση της διαδικασίας έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού

1. Πότε γίνεται η ακύρωση της διαδικασίας


Η ακύρωση της διαδικασίας έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού πραγματοποιείται πριν αποδοθεί το ψηφιακό πιστοποιητικό στον δικαιούχο.

Ο Διαχειριστής ψηφιακών πιστοποιητικών μπορεί να ακυρώσει τη διαδικασία

  1. πριν κάνετε εσείς τον έλεγχο των στοιχείων σας εφόσον αντιληφθεί ο Διαχειριστής ότι έχει καταχωρήσει λάθος στοιχεία.
  2. πριν εκδώσετε το πιστοποιητικό κι αφού έχετε καταχωρήσει ήδη το όνομα χρήστη εφόσον γίνει αντιληπτό ότι ο Διαχειριστής ή εσείς έχετε καταχωρήσει λάθος στοιχεία.