Αλλαγή κωδικού ψηφιακής υπογραφής

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημοσίων Υπαλλήλων
Βιβλίο: Αλλαγή κωδικού ψηφιακής υπογραφής
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 11:05 AM

1. Αλλαγή κωδικού ψηφιακής υπογραφής

Δίνεται η δυνατότητα να αλλάξετε κωδικό ψηφιακής υπογραφής αλλά όχι να τον ανακτήσετε στην περίπτωση που τον έχετε χάσει.

1ος τρόπος μετάβασης στη σελίδα αλλαγής κωδικού

Πηγαίνετε στη διεύθυνση https://register.mindigital-shde.gr

Επιλέγετε Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επιλέγετε Αλλαγή κωδικού ΨΥ

   

2ος τρόπος μετάβασης στη σελίδα αλλαγής κωδικού

Κατά τη διάρκεια έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού λαμβάνατε emails από το Κεντρικό ΣΗΔΕ. Το τελευταίο email είχε θέμα Ολοκλήρωση διαδικασίας έκδοσης ΨΠ
   

Στο κείμενο του email αυτού, εκτός των άλλων, συμπεριλαμβάνεται και σύνδεσμος προς τη σελίδα αλλαγής κωδικού υπογραφής

   

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εμφανίζεται το περιβάλλον της Αλλαγής κωδικού ψηφιακής υπογραφής.

   

Εισάγετε το όνομα χρήστη (username) που είχατε δημιουργήσει κατά την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

Στη θέση Παλιός κωδικός εισάγετε τον κωδικό (password) που είχατε δημιουργήσει κατά την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

Στη θέση Νέος κωδικός εισάγετε τον καινούργιο κωδικό σας και τον ίδιο στην Επιβεβαίωση κωδικού.


   

Ακολουθείτε τους κανόνες δημιουργίας κωδικού όπως και κατά την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού.
  • τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
  • ένας χαρακτήρας τουλάχιστον από το λατινικό αλφάβητο (μικρά)
  • ένας χαρακτήρας τουλάχιστον από το λατινικό αλφάβητο (μικρά)
  • ένας τουλάχιστον αριθμός
  • κι ένα τουλάχιστον σύμβολο !@#$%^&*()_-


   

Επιλέγετε Αλλαγή κωδικού.

   

Εμφανίζεται μήνυμα: Η αλλαγή του κωδικού της ψηφιακής υπογραφής ολοκληρώθηκε!