Περιγραφή της υπηρεσίας

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Εξουσιοδότηση
Βιβλίο: Περιγραφή της υπηρεσίας
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Tuesday, 13 April 2021, 8:00 PM

1. Γενικά

Μέσω της εφαρμογής Δηλώσεις της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr έχετε τη δυνατότητα να εκδίδετε ηλεκτρονικά μια εξουσιοδότηση και να τη στείλετε στο φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail.

Η εφαρμογή Δηλώσεις περιλαμβάνει τις παρακάτω διακριτές υπηρεσίες:

α) Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης / εξουσιοδότησης

Μπορείτε να εκδώσετε εύκολα και γρήγορα μια υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση επιλέγοντας κσι συμπληρώνοντας το κείμενο της δήλωσης και τα στοιχεία αποστολέα. Για τα πιο κοινά είδη δηλώσεων υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα με προσυμπληρωμένο το κείμενο της δήλωσης. Για κάθε έγγραφο που εκδίδετε, απαιτείται η άμεση επικύρωσή του μέσω μηνύματος SMS στο κινητό σας τηλέφωνο.

Μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά ένα έγγραφο που εκδώσατε στον φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου σε μορφή PDF καθώς και άμεσης εκτύπωσης.

β) Έλεγχος εγκυρότητας

Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του. Ο κωδικός επαλήθευσης εμφανίζεται και σε μορφή κώδικα QR για αυτόματη σάρωση.

γ) Ηλεκτρονική θυρίδα

Όλα τα έγγραφα που εκδίδετε μέσω της υπηρεσίας, αποθηκεύονται για ένα χρονικό διάστημα 30 ημερών στην προσωπική σας ηλεκτρονική θυρίδα. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα έγγραφα αυτά με την είσοδό σας στη θυρίδα.

Η υπηρεσία

Με την υπηρεσία Δηλώσεις έχετε τη δυνατότητα να εκδίδετε ηλεκτρονικά μια μια εξουσιοδότηση και να τη στείλετε στο φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος sms ή/και e-mail.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε μια εξουσιοδότηση που σας έχει αποσταλεί με βάση τον μοναδικό αριθμό του ή τον κώδικα QR.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που εκδίδετε μέσω της υπηρεσίας, αποθηκεύονται για ένα χρονικό διάστημα 30 ημερών στην προσωπική σας ηλεκτρονική θυρίδα.

Νομική ισχύς

Η εξουσιοδότηση που θα εκδώσετε φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής. Γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2. Προαπαιτούμενα

Ανάλογα με τι θέλετε να κάνετε, χρειάζεται να έχετε τα σχετικά έγγραφα μαζί σας.

Για την έκδοση εξουσιοδότησης:

  • τα στοιχεία του λογαριασμού σας για την ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω TaxisNet, ή μέσω του λογαριασμού web banking σε μια από τις κύριες τράπεζες
  • να γνωρίζετε τον παραλήπτη του εγγράφου
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να λάβετε με SMS κωδικούς επιβεβαίωσης

Για τον έλεγχο εγκυρότητας:

  • τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου ή το QR code

Για την προβολή της θυρίδας

  • τα στοιχεία του λογαριασμού σας για την ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω TaxisNet, ή μέσω του λογαριασμού web banking σε μια από τις κύριες τράπεζες

Οδηγίες για την ηλεκτρονική εγγραφή στο Taxisnet

Οδηγίες για την εγγραφή σε web banking

Ταυτοποίηση με TaxisNet
Κώδικας QR και κωδικός επαλήθευσης εγγράφου

3. Πρόσβαση στην υπηρεσία

Αρχικά μεταβείτε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) που είναι η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους με τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου.

Στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή σας (π.χ. Chrome, Firefox, Opera) πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.gov.gr

Μετάβαση στο GOV.GR

Από την αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, επιλέξτε την κατηγορία Πολίτης και καθημερινότητα.

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υποκατηγορίες. Επιλέξτε Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση.

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες που αφορούν την κατηγορία που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα. Ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Έκδοση εξουσιοδότησης
  • Έλεγχος εγκυρότητας εξουσιοδότησης
  • Θυρίδα εξουσιοδοτήσεων