Περιγραφή της υπηρεσίας

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο
Βιβλίο: Περιγραφή της υπηρεσίας
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Monday, 8 August 2022, 7:59 PM

1. Γενικά

Μέσω της υπηρεσίας Εγγραφή σε νηπιαγωγείο της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, οι γονείς και κηδεμόνες μπορείτε να κάνετε την αίτηση εγγραφής των νηπίων ηλεκτρονικά, χωρίς την παρουσία σας στο σχολείο.

Επιπλέον έχετε δυνατότητα να κάνετε προβολή μιας υπάρχουσας αίτησης και να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις εφόσον αυτό σας ζητηθεί από το σχολείο στο οποίο έγινε η αίτηση.

Προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική εγγραφή παιδιών στο νηπιαγωγείο γίνεται μόνον όταν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να είναι η 1η φορά που τα παιδιά φοιτούν σε νηπιαγωγείο
  • να μην είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα
  • η εγγραφή γίνεται σε δημόσιο νηπιαγωγείο. Για εγγραφή σε νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής ή σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, επικοινωνήστε απευθείας με τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Σημειώνεται ότι:

  • Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής από το σχολείο της περιοχής σας, δεν εξασφαλίζει τη φοίτηση του σε αυτό, καθώς αυτό εξαρτάται και από τις διαθέσιμες θέσεις της σχολικής μονάδας.

  • Για την επιλογή των εγγραφών δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας και δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της υποβολής αίτησης.

2. Προαπαιτούμενα

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα χρειαστείτε:

  • τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Taxisnet για την ταυτοποίησή σας στην υπηρεσία.
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Στον αριθμό αυτό θα σας αποσταλεί με SMS η πρόοδος της αίτησής σας.
  • το αποδεικτικό διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας. Δεκτά γίνονται έντυπα από λογαριασμό ΔΕΗ, τηλεφώνου κτλ.

Επιπλέον, μόνο σε περίπτωση που η σχέση κηδεμονίας μεταξύ παιδιού - κηδεμόνα δεν αντληθεί αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και θα πρέπει να προσθέσετε στοιχεία του παιδιού χειροκίνητα, θα χρειαστείτε και:

  • αποδεικτικό της κηδεμονίας του τέκνου για το οποίο γίνεται η εγγραφή
Χρήσιμες πληροφορίες
Μπορείτε να μετατρέψετε εύκολα ένα έντυπο έγγραφο σε ψηφιακή μορφή με τη κάμερα του κινητού σας τηλεφώνου ή με ειδική εφαρμογή σάρωσης.
Ταυτοποίηση με TaxisNet

3. Πρόσβαση στην υπηρεσία

Αρχικά μεταβείτε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) πληκτρολογώντας στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή σας (π.χ. Chrome, Firefox, Opera) τη διεύθυνση www.gov.gr

Μετάβαση στο GOV.GR

Από την αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, επιλέξτε την κατηγορία Εκπαίδευση.

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υποκατηγορίες. Επιλέξτε Εγγραφή σε σχολείο.

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες που αφορούν την κατηγορία που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα. Επιλέξτε Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο.