2. Πρόσβαση στην υπηρεσία

Αρχικά μεταβείτε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) που είναι η διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους με τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου.

Στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή σας (π.χ. Chrome, Firefox, Opera) πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.gov.gr


Μετάβαση στο GOV.GR

Α' τρόπος: Με πλοήγηση στις θεματικές ενότητες

Από την αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, επιλέξτε την κατηγορία Πολίτης και καθημερινότητα.

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υποκατηγορίες. Επιλέξτε Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα.


Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες που αφορούν την κατηγορία που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα. Από τον τίτλο Εγγραφή στο Taxisnet επιλέξτε Ηλεκτρονική εγγραφή/ διαχείριση κωδικών Taxisnet.Β' τρόπος: Με αναζήτηση

Στο πλαίσιο αναζήτησης της αρχικής σελίδας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr πληκτρολογήστε τον όρο "taxisnet".

Όταν εντοπιστούν οι σχετικές υπηρεσίες επιλέξτε Ηλεκτρονική εγγραφή/ διαχείριση κωδικών TaxisnetΕίτε με τον Α' τρόπο είτε με τον Β' τρόπο, στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέξτε Είσοδος στην υπηρεσία.

Στη σελίδα που εμφανίζεται, βλέπετε πλέον ότι θα βρεθείτε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Επιλέγετε και πάλι Είσοδος στην υπηρεσία.Θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα υπηρεσιών πιστοποίησης. Ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Αν κάνετε πρώτη φορά εγγραφή επιλέξετε Αρχική εγγραφή
  • Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης ή/και το όνομα χρήστη και επίσης δε γνωρίζετε τον κλειδάριθμο επιλέξτε Επανεγγραφή
  • Αν έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την αρχική εγγραφή ή επανεγγραφή και έχετε παραλάβει τον κλειδάριθμο επιλέξτε Ενεργοποίηση Λογαριασμού
  • Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης επιλέξτε Ξέχασα τον κωδικό μου. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε τον κλειδάριθμο.