Γ. Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης μέσω του gov.gr

1. Πριν ξεκινήσετε

Εκδώστε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Θα χρειαστείτε:
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
Χαρακτηριστικά

Το πιστοποιητικό που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  • είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
  • είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία
Εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης
  • Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης.