Ε. Έκδοση εγγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης με αίτηση μέσω ΚΕΠ

1. Πριν ξεκινήσετε

Με την χρήση της υπηρεσίας αυτής μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Έκδοση μέσω ΚΕΠ

Διαθέσιμες μέσω ηλεκτρονικής αίτησης σε ΚΕΠ είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

  • πριν το 2013
  • μετά το 2013 και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοσή τους ηλεκτρονικά

Για αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις επιλέξτε “Αίτηση προς ΚΕΠ”.

Στη συνέχεια, το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης που θα εκδοθεί μέσω ΚΕΠ έχει υπογραφή και σφραγίδα Ληξίαρχου.