4. Βήμα 2: Φωτογραφία / Υπογραφή

Α. Επισύναψη φωτογραφίας

 • Αποθηκεύστε σε ένα φάκελο του υπολογιστή σας τη φωτογραφία που θα φαίνεται στην άδεια οδήγησης σας.
 • Για να επισυνάψετε τη φωτογραφία σας, επιλέξτε τον υπερσύνδεσμο «Αναζητήστε» (1)
 • Από το σύστημα αρχείων του υπολογιστή σας, επιλέξτε τον φάκελο του υπολογιστή σας στον οποίο έχετε αποθηκεύσει τη φωτογραφία σας και στη συνέχεια επιλέξτε τη φωτογραφία σας και πατήστε το κουμπί «Άνοιγμα».

Η φωτογραφία θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην περιοχή της σελίδας με τίτλο «Προδιαγραφές Φωτογραφίας». Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.
  • Το σύστημα προβάλει τη φωτογραφία που επισυνάψατε.
  • Εάν θέλετε να διαγράψετε τη φωτογραφία για να επισυνάψετε κάποια άλλη επιλέξτε το σύμβολο
  Εάν επιλέξετε φωτογραφία που δεν πληροί αυτές τις προδιαγραφές το σύστημα προβάλλει μήνυμα λάθους, με την αιτιολογία αποτυχίας επισύναψης.   
  Β. Επισύναψη υπογραφής

  • Υπογράψτε σε ένα λευκό χαρτί.
  • Σκανάρετε και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας ως εικόνα (σε μορφή .jpg ή jpeg).

   Για να σκανάρετε την υπογραφή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα του κινητού σας τηλεφώνου και στη συνέχεια να στείλετε το αρχείο στον υπολογιστή σας.

  • Από το σύστημα αρχείων του υπολογιστή σας, επιλέξτε τον φάκελο του υπολογιστή σας στον οποίο έχετε αποθηκεύσει την υπογραφή σας. Στη συνέχεια επιλέξτε τη και πατήστε το κουμπί «Άνοιγμα».

  Η υπογραφή θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην περιοχή της σελίδας με τίτλο «Προδιαγραφές Υπογραφής». Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.
   • Το σύστημα προβάλει την υπογραφή που επισυνάψατε.
   • Εάν θέλετε να διαγράψετε την υπογραφή για να επισυνάψετε κάποια άλλη επιλέξτε το σύμβολο
   Εάν επιλέξετε αρχείο που δεν πληροί αυτές τις προδιαγραφές το σύστημα προβάλλει μήνυμα λάθους, με την αιτιολογία αποτυχίας επισύναψης.

   Σε περίπτωση που το αρχείο που μεταφορτώσατε δεν πληροί τις προδιαγραφές μεγέθους εικόνας, το σύστημα σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε περικοπή    
   • Αφού προσαρτήσετε τη φωτογραφία σας και την υπογραφή σας, επιλέξτε το κουμπί «Επόμενο» για να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα της διαδικασίας
   Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Αποθήκευση και έξοδος» ώστε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που έχετε εισάγει και να συνεχίσετε από το Βήμα 2 την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο σύστημα.
   Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε το κουμπί «Ακύρωση διαδικασίας». Κανένα στοιχείο που έχετε εισάγει δεν θα αποθηκευτεί.