Πώς μπορώ να εισέλθω στη θυρίδα

1. Είσοδος στη θυρίδα του δημοσίου σχολείου

Βήμα 1

Η θυρίδα Φορέα είναι προσβάσιμη  απευθείας από τον σύνδεσμο https://thyrides-edu.services.gov.gr/

Πατήστε το κουμπί Ξεκινήστε εδώ
Βήμα 2

Επιλέξτε Αποδοχή (1) και πατήστε Σύνδεση (2).Βήμα 3

Πατήστε το κουμπί Σύνδεση για να μεταφερθείτε στη σελίδα αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣ

 


Βήμα 4

Ζητείται η αυθεντικοποίηση χρήστη. Εισάγετε τους κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πατήστε το κουμπί Σύνδεση.
      Προσέχετε να εισάγετε τον Κωδικό Δημόσιας Διοίκησης. 
Εάν εισάγετε λάθος κωδικό τότε εμφανίζεται μήνυμα ότι Υπάρχει κάποιο πρόβλημα κι επιλέγετε και πάλι Σύνδεση.
   

Αποδεχτείτε την αποστολή των προσωπικών στοιχείων σας προς την εφαρμογή της Θυρίδας, πατώντας το κουμπί Αποστολή.

   

Βήμα 5

Ο Διευθυντής αφού συνδεθεί στην εφαρμογή, από την ενότητα «Οι Θυρίδες μου» επιλέγει το σχολείο που διευθύνει, επιλέγοντας για το σχολείο:
  • την Κωδική Ονομασία  ή 
  • την Φιλική Ονομασία.