Διαχείριση κατάστασης edupass

1. Λίστα δηλώσεων παρουσίας

   Έχετε πλέον εισέλθει στη θυρίδα του σχολείου σας.

Βήμα 1:

Ανακατευθύνεστε στην ενότητα «Καταστάσεις EDUPASS».(1)

Οι καταστάσεις edupass ταξινομούνται βάσει ημερομηνίας.  Επιλέγετε  «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ZIP» (2).

Εκτελείται κατέβασμα (download) συμπιεσμένου φακέλου (zip folder) στον οποίο περιέχεται η λίστα με τις δηλώσεις παρουσίας μαθητών & εκπαιδευτικού προσωπικού. (3)

Ανάλογα με τον περιηγητή που χρησιμοποιείτε (π.χ. Mozilla, Chrome,...) θα δείτε τον zip φάκελο στην κάτω αριστερή θέση της οθόνης ή στην επάνω δεξιά.Βήμα 2:

Ο συμπιεσμένος φάκελος (zip folder) έχει κατέβει και αποθηκευτεί σε μέρος που έχει επιλέξει ο χρήστης.

   Συνήθως (αν δε έχει κάνει αλλαγές ο διαχειριστής του υπολογιστή) τον zip φάκελο τον βρίσκετε στις Λήψεις (Downloads).
Διπλοπατάτε τον φάκελο να ανοίξει.

Στον φάκελο περιέχεται η λίστα παρουσίας σε 2 μορφές αρχείων: μορφή .csv και μορφή .xlsx.
Ο Διευθυντής επιλέγει το αρχείο που εξυπηρετεί για τον έλεγχο της λίστας και πληκτρολογώντας ως κωδικό πρόσβασης το προσωπικό ΑΦΜ, ανοίγει το αρχείο.

      Ως κωδικοί πρόσβασης έχουν ορισθεί τα ΑΦΜ των διευθυντών.