Τι είναι η πλατφόρμα edupass

2. Ποιοι διαχειρίζονται τις Θυρίδες Α.Ε.Ι.

Οι χρήστες Θυρίδων Α.Ε.Ι. διαχωρίζονται σε 2 (δύο) ρόλους:

1.       Διαχειριστές Θυρίδων: με δυνατότητα προσθαφαίρεσης χρηστών στις θυρίδες και ανάθεση δικαιωμάτων (εισαγωγή χρήστη ως χειριστή θυρίδας ή ως διαχειριστή θυρίδας)

2.       Χειριστές Θυρίδων: με δυνατότητα έκδοσης κατάστασης με τις δηλώσεις παρουσίας φοιτητών, μελών διδακτικού προσωπικού καθώς και επισκεπτών

Τα δικαιώματα που έχει ο χρήστης ανάλογα με τον ρόλο του εντός του συστήματος, αναλύονται παρακάτω.