Θεσμικές προβλέψεις για την εγκυρότητα

1. Αναφορά στη νομοθεσία

Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση θεσμοθετήθηκε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΠΝΠ - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)

Η νομοθετική πρόβλεψη ορίζει ότι η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που η Πύλη διαθέτει.

Εφημερίδα της κυβέρνησης