Δ. Δήλωση και καταχώριση λοιπών στοιχείων επικοινωνίας

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)
Βιβλίο: Δ. Δήλωση και καταχώριση λοιπών στοιχείων επικοινωνίας
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 11:14 AM

1. Δήλωση email (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αριθμού σταθερού τηλεφώνου

Στην ενότητα 3 της κεντρικής σελίδας μπορείτε να δήλωσετε τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας

Η δήλωση των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας δύναται να γίνει ΜΟΝΟ μετά τη δήλωση -επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορείτε να δηλώσετε είναι:

 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)
 • Αριθμό Σταθερού Τηλεφώνου
 • Διεύθυνση Διαμονής
  • (Χώρα, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Πόλη ή Χωριό, Οδός, Αριθμός,Ταχυδρομικός Κώδικας)
 • Διεύθυνση Επικοινωνίας, μόνο εφόσον διαφέρει από τη Διεύθυνση Διαμονής
Αν είστε κάτοχος Ταχυδρομικής Θυρίδας, συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία στη φόρμα της Διεύθυνσης Επικοινωνίας

Τα στοιχεία σας θα καταχωρισθούν μόνιμα στο μητρώο ΜΟΝΟ όταν πατήσετε το κουμπί "Οριστικοποίηση". (Διαβάστε περισσότερα στο κεφάλαιο "Οριστικοποίηση")Δήλωση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)

Πατήστε το κουμπί "Δήλωση email"


Συμπληρώστε το email σας στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε το κουμπί "Ολοκλήρωση" για να καταχωρισθεί.


 • Επισημαίνεται πως το email πρέπει να είναι μοναδικό για κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο Ε.Μ.Επ.
 • Δώστε προσοχή στην πληκτρολόγηση του email σας, γιατί το σύστημα δεν κάνει επιβεβαίωσή της ορθότητάς του κατά τη στιγμή της πληκτρολόγησης.
 • Για να επιβεβαιωθεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα σας σταλεί email όταν πατήσετε Οριστικοποίηση. Για να ολοκληρωθεί η καταχώριση του email που δηλώσατε στο Ε.Μ.Επ. θα πρέπει να πατήσετε στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης που σας απεστάλη εντός 24 ωρών. (Διαβάστε περισσότερα στο κεφάλαιο "Οριστικοποίηση")


Δήλωση αριθμού σταθερού τηλεφώνου

Πατήστε το κουμπί "Δήλωση αριθμού σταθερού"


Συμπληρώστε τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου στο πεδίο και πατήστε το κουμπί "Ολοκλήρωση" για να καταχωρισθεί.2. Δήλωση διεύθυνσης διαμονής

Δήλωση διεύθυνσης διαμονής

Πατήστε το κουμπί "Δήλωση διεύθυνσης διαμονής"

 


Ανοίξτε την αναδιπλούμενη λίστα με τις χώρες και επιλέξτε Ελλάδα (προς διευκόλυνσή σας, είναι η πρώτη επιλογή)


 


Πληκτρολογείστε τη διεύθυνσή σας στο πεδίο «Διεύθυνση» και πατήστε το κουμπί «Αναζήτηση».

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνσή σας μαζί με τον Τ.Κ. για να είναι πιο ακριβής η αναζήτηση. Π.χ.

Αδριανουπόλεως 63, 16121

Αν εμφανιστούν πολλά αποτελέσματα, επιλέξτε τη διεύθυνσή σας.Αυτόματα θα συμπληρωθούν τα στοιχεία της διεύθυνσης στα αντίστοιχα πεδία. Μπορείτε να τα τροποποιήσετε αν χρειάζεται και στο τέλος να πατήσετε το κουμπί "Ολοκλήρωση".Ειδικές περιπτώσεις - Διευκρινήσεις

Αν η διεύθυνση σας είναι διασταύρωση επιλέξτε το κουτάκι «Διασταύρωση » και συμπληρώστε τη «2η οδό» καθώς και τον«Αριθμό 2ης οδού».

Αν δεν βρείτε την οδό σας, επιλέξτε το αντίστοιχο κουτάκι «Η οδός δεν βρέθηκε » και συμπληρώστε το πεδίο μόνη/ος σας.

Εναλλακτικός τρόπος δήλωσης διεύθυνσης

Εναλλακτικά του προηγούμενου τρόπου, μπορείτε να ακολουθήσετε τον οδηγό συμπλήρωσης ώστε να βρείτε τη διεύθυνσή σας ακολουθώντας μερικά απλά βήματα.

Από το πλαίσιο της διεύθυνσης διαμονής πατήστε στον σύνδεσμο "οδηγό συμπλήρωσης" για να ξεκινήσετε.


Συνεχίζετε συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία διαδοχικά από τις αναπτυσσόμενες λίστες που αφορούν σε:

 1. Περιφέρεια
 2. Περιφερειακή Ενότητα
 3. Δήμο
 4. Πόλη/Χωριό
Σε περίπτωση λάθους θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Καθαρισμός διεύθυνσης και να ξεκινήσετε από την αρχή


Παράδειγμα

 • Επιλέγετε από τη λίστα των Περιφερειών, την περιφέρεια «ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

 • Επιλέγετε από τη λίστα των Περιφερειακών Ενοτήτων, την περιφερειακή ενότητα «ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

 • Επιλέγετε από τη λίστα των Δήμων, το Δήμο «ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ».

 • Επιλέγετε από τη λίστα των Πόλεων/Χωριών, την πόλη του «ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

 • Συνεχίζετε με την επιλογή της οδού σας από την αναπτυσσόμενη λίστα και συμπληρώνετε το πεδίο «Αριθμός».

 • Συμπληρώνεται αυτόματα ο «Ταχυδρομικός κώδικας» και, αν υπάρχει, το πεδίο «Συνοικία/Περιοχή»

 • Τέλος, πατάτε «Ολοκλήρωση»3. Δήλωση διεύθυνσης επικοινωνίας

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας συμπληρώνεται κατά τον ίδιο τρόπο με τη Διεύθυνση Διαμονής μόνο αν διαφέρει από τη Διεύθυνση Διαμονής. Επιπλέον, αν είστε κάτοχος Ταχυδρομικής Θυρίδας,σας δίνεται η δυνατότητα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας να συμπληρώσετε τα στοιχεία της.

Δήλωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας - Κάτοχος Ταχυδρομικής Θυρίδας

 • Στο πεδίο «Ταχυδρομική Θυρίδα» επιλέξτε «Ναι»
 • Συμπληρώστε τα πεδία:
 • Περιοχή
 • Ταχυδρομικός Κώδικας και
 • Αριθμός Θυρίδας
 • Πατήστε το κουμπί «Ολοκλήρωση».