1. Ολοκλήρωση

Μετά τη συμπλήρωση των Λοιπών  Στοιχείων Επικοινωνίας, η εφαρμογή του  Ε.Μ.Επ. σας υπενθυμίζει πως πρέπει να γίνει Οριστικοποίηση των στοιχείων σας.

Πατήστε «Οριστικοποίηση» και στη συνέχεια «Αποστολή  κωδικού» για να σας αποσταλεί κωδικός μιας χρήσης (One-Time-Password) στο κινητό που έχετε ήδη καταχωρίσει.

Αν δεν ολοκληρώσετε τη διαδικασία της Οριστικοποίησης κανένα από τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει δεν θα αποθηκευτεί και θα πρέπει να τα καταχωρίσετε ξανά.
Οριστικοποίηση θα πρέπει να κάνετε επίσης κάθε φορά που μεταβάλλετε κάποιο από τα στοιχεία σας.Πληκτρολογήστε τον κωδικό επαλήθευσης που λάβατε στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε  «Επαλήθευση/Ολοκλήρωση» για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας.Επιβεβαίωση email

Αν έχετε καταχωρίσει ή μεταβάλει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), η εφαρμογή του Ε.Μ.Επ.:

  • Σας αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email που καταχωρίσατε,  με σύνδεσμο (link) επιβεβαίωσης, στον οποίο θα πρέπει να πατήσετε εντός 24 ωρών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης στο Ε.Μ.Επ.
  • Σας υπενθυμίζει την υποχρέωση επαλήθευσης της κατοχής του email σας.Ανοίξτε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία και αναζητήστε το μήνυμα με τίτλο:

"Επιβεβαίωση email στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)" και αποστολέα την διεύθυνση no_reply_emep@otpgsis-mindigital.gr

Πατήστε στον σύνδεσμο που βλέπετε για να επαληθευτεί ο λογαριασμός σας.
Θα ανοίξει στο πρόγραμμα περιήγησης η σελίδα με το μήνυμα επιτυχούς καταχώρισης του λογαριασμού σας email.Μη επιβεβαίωση email

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν ενεργοποιήσετε τον σύνδεσμο επαλήθευσης στο email σας, μέσα σε 24 ώρες, τότε δεν επιβεβαιώνεται η κατοχή του.

Θα πρέπει, να πατήσετε «Επαναποστολή email» για να σας αποσταλεί εκ νέου email με σύνδεσμο επαλήθευσης έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στο Ε.Μ.Επ.