Δ. Δήλωση και καταχώριση λοιπών στοιχείων επικοινωνίας

1. Δήλωση email (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αριθμού σταθερού τηλεφώνου

Στην ενότητα 3 της κεντρικής σελίδας μπορείτε να δήλωσετε τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας

Η δήλωση των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας δύναται να γίνει ΜΟΝΟ μετά τη δήλωση -επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορείτε να δηλώσετε είναι:

  • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)
  • Αριθμό Σταθερού Τηλεφώνου
  • Διεύθυνση Διαμονής
    • (Χώρα, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Πόλη ή Χωριό, Οδός, Αριθμός,Ταχυδρομικός Κώδικας)
  • Διεύθυνση Επικοινωνίας, μόνο εφόσον διαφέρει από τη Διεύθυνση Διαμονής
Αν είστε κάτοχος Ταχυδρομικής Θυρίδας, συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία στη φόρμα της Διεύθυνσης Επικοινωνίας

Τα στοιχεία σας θα καταχωρισθούν μόνιμα στο μητρώο ΜΟΝΟ όταν πατήσετε το κουμπί "Οριστικοποίηση". (Διαβάστε περισσότερα στο κεφάλαιο "Οριστικοποίηση")Δήλωση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)

Πατήστε το κουμπί "Δήλωση email"


Συμπληρώστε το email σας στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε το κουμπί "Ολοκλήρωση" για να καταχωρισθεί.


  • Επισημαίνεται πως το email πρέπει να είναι μοναδικό για κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο Ε.Μ.Επ.
  • Δώστε προσοχή στην πληκτρολόγηση του email σας, γιατί το σύστημα δεν κάνει επιβεβαίωσή της ορθότητάς του κατά τη στιγμή της πληκτρολόγησης.
  • Για να επιβεβαιωθεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα σας σταλεί email όταν πατήσετε Οριστικοποίηση. Για να ολοκληρωθεί η καταχώριση του email που δηλώσατε στο Ε.Μ.Επ. θα πρέπει να πατήσετε στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης που σας απεστάλη εντός 24 ωρών. (Διαβάστε περισσότερα στο κεφάλαιο "Οριστικοποίηση")


Δήλωση αριθμού σταθερού τηλεφώνου

Πατήστε το κουμπί "Δήλωση αριθμού σταθερού"


Συμπληρώστε τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου στο πεδίο και πατήστε το κουμπί "Ολοκλήρωση" για να καταχωρισθεί.