Γ. Ληξιαρχικές Πράξεις

1. Πώς να εκδώσετε ληξιαρχική πράξη

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr μπορείτε να εκδώσετε ληξιαρχικές πράξεις. Η έκδοση μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Άμεση έκδοση ηλεκτρονικά

Η ληξιαρχική πράξη εκδίδεται άμεσα και ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

Σημειώστε ότι άμεσα διαθέσιμα είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

 • από το 2013 και μετά
 • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
 • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών
2) Έκδοση σε δεύτερο χρόνο μέσω ΚΕΠ

Αν η ληξιαρχική πράξη δεν είναι διαθέσιμη για άμεση έκδοση μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση της ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ. Μετά την διεκπεραίωση της υπόθεσης από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΕΠ, η ληξιαρχική πράξη θα σταλεί στη δική σας θυρίδα του πολίτη και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

3) Έκδοση με τηλεδιάσκεψη ΚΕΠ

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση της ληξιαρχικής πράξης ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ληξιαρχική πράξη θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά σε δεύτερο χρόνο μέσω email.

Διαθέσιμες ληξιαρχικές πράξεις

Όλες οι ληξιαρχικές πράξεις και οι τρόποι που μπορείτε να τις εκδώσετε φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Τίτλος Περιγραφή Άμεση έκδοση ηλεκτρονικά Έκδοση σε δεύτερο χρόνο μέσω ΚΕΠ
Με τηλεδιάσκεψη myKEPlive
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Εκδώστε ληξιαρχική πράξη γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας.

Υπό προϋποθέσεις

Άμεσα διαθέσιμα είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

 • από το 2013 και μετά
 • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
 • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Εκδώστε ληξιαρχική πράξη γάμου.

Υπό προϋποθέσεις

Άμεσα διαθέσιμα είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

 • από το 2013 και μετά
 • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
 • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης

Εκδώστε ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης μπορεί να εκδοθεί αν είστε ή ήσασταν οποιαδήποτε στιγμή, στην ίδια μερίδα με το θανόντα.

Υπό προϋποθέσεις

Άμεσα διαθέσιμα είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

 • από το 2013 και μετά
 • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
 • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών