1. Πριν ξεκινήσετε

Εκδώστε άμεσα ληξιαρχική πράξεις όπως:

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου
  • Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Θα χρειαστείτε:
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
Χαρακτηριστικά

Η ληξιαρχική πράξη που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  • είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
  • είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσίαΣτη συνέχεια περιγράφουμε τα βήματα για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Η διαδικασία είναι παρόμοια και για τις υπόλοιπες ληξιαρχικές πράξεις.