Περιγραφή θέματος

  • Πλατφόρμα Edupass για Δημόσιες Σχολικές Μονάδες

    Σκοπός του μαθήματος, είναι η εκπαίδευση των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων Δημοσίων Σχολικών Μονάδων στη διαχείριση της πλατφόρμας edupass καθώς η παρουσίαση των βημάτων για τη δήλωση στην παλτφόρμα edupass εκ μέρους των εκπαιδευτικών και των γονέων/κηδεμόνων -  μαθητών/τριών.


     

    Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε:

    • τι είναι η πλατφόρμα edupass για τις δημόσιες σχολικές μονάδες
    • οι Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων
    1. να εκδίδετε Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης
    2. να συνδέεστε στην πλατφόρμα Edupass
    3. να διαχειρίζεστε την κατάσταση Edupass
    • οι εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων
    1. να εισέρχεστε στην πλατφόρμα edupass
    2. να εκδίδετε τη δήλωση 
    • οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων
    1. να εισέρχεστε στην πλατφόρμα edupass
    2. να εκδίδετε τη Σχολική Κάρτα 

  • Επιλέξτε ενέργεια

  • Περισσότερα