Περιγραφή θέματος

 • Ελληνικό Κέντρο Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΕΚΕΕ) - eugo.gov.gr

  Σκοπός του μαθήματος, είναι η ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης (Point of Single Contact – PSC) η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο επαφής για τον Ευρωπαίο πολίτη (και πολίτη των συνδεδεμένων κρατών) και για την επιχείρηση που επιθυμεί να παρέχει τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα, είτε μέσω φυσικής εγκατάστασης είτε διασυνοριακά.

  Παρέχει πλήρη πληροφόρηση για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει, τις αιτήσεις που πρέπει να κάνει στους αρμόδιους φορείς, το τυχόν κόστος αυτών των διαδικασιών (υπό την μορφή παραβόλων ή άλλων τελών) καθώς και τη σχετική νομοθεσία.

  Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε:

  1. Πώς περιηγείστε στον ιστότοπο
  2. Πώς βρίσκετε πληροφορίες για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να αποκτήσετε το δικαίωμα να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στην Ελλάδα
  3. Ποιοι νόμοι ισχύουν (πχ. Ασφαλιστικό πλαίσιο, φορολογικό πλαίσιο)
  4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας
  5. Ποια δικαιολογητικά χρειάζεστε
  6. Πώς υποβάλετε το αίτημα σας
  7. Πού στέλνετε το αίτημά σας • Επιλέξτε ενέργεια