Περιγραφή θέματος

  • Χαρτοφυλάκιο Έργων Ψηφιακής Στρατηγικής

    Τι θα μάθετε σε αυτή την ενότητα:

    1. Πώς να βρίσκετε την εφαρμογή
    2. Πώς να συνδεθείτε και να κάνετε εγγραφή στην εφαρμογή
    3. Πώς να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε τα έργα του φορέα σας που έχουν εγκριθεί

  • Επιλέξτε ενέργεια