Τι είναι η πλατφόρμα edupass

1. Εισαγωγή

Στην πλατφόρμα edupass θα γίνεται η δήλωση παρουσίας και συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία σε δημόσιες δομές με βάση το πιστοποιητικό/ βεβαίωση:

  • εμβολιασμού ή
  • ανάρρωσης ή
  • αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (Rapid ή PCR test).