1. Σχέδιο προτεραιοποίησης εμβολιασμών πληθυσμιακών ομάδων