2. Έκδοση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης

Εισάγετε στο Όνομα χρήστη και στον Κωδικό πρόσβασης τα αντίστοιχα που έχετε στο taxis.

   

Εμφανίζεται ο στόχος της εφαρμογής κι επιλέγετε Συνέχεια.

   

Εμφανίζονται τα στοιχεία σας: ΑΦΜ, το όνομα χρήστη  που έχετε στο taxis και το όνομά σας (θέση1).

Επιλέγετε Δημιουργία Νέου Χρήστη.

   

Στο Όνομα Χρήστη χρησιμοποιείτε 8 τουλάχιστον χαρακτήρες που μπορεί να είναι λατινικοί χαρακτήρες (κεφαλαία ή/και πεζά γράμματα), αριθμοί κι από σύμβολα επιτρέπεται μόνο η τελεία (.)

Στο Νέο Κωδικό χρησιμοποιείτε τουλάχιστον 8 χαρακτήρες που θα περιέχουν τουλάχιστον έναν κεφαλαίο λατινικό, έναν πεζό λατινικό, έναν αριθμό κι ένα ειδικό χαρακτήρα από τους παρακάτω: ! @ # $ ^ & - _

      Δεν επιτρέπονται ελληνικοί χαρακτήρες.

Επιλέγετε Δημιουργία χρήστη.

   

Εμφανίζεται μήνυμα για την Επιτυχή δημιουργία χρήστη.