Για εκπαιδευτικούς

2. Συμπλήρωση στοιχείων εκπαιδευτικού

Επιλέγετε Προσθήκη σχολείου.


   

Εμφανίζονται επιπλέον επιλογές για να καταλήξετε να βρείτε το σχολείο σας. Επιλέγετε με σειρά:

  • Περιφέρεια
  • Περιφερειακή Ενότητα
  • Δήμος
  • Κατηγορία
  • Τύπος
  • Σχολείο

Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε καθώς η κάθε επιλογή σας οδηγεί στις επόμενες και στο τέλος θα πρέπει να εμφανιστεί το σχολείο σας.

Στο τέλος επιλέγετε Αποθήκευση.

   

Με την Αποθήκευση εμφανίζεται το σχολείο σας (1).

Μπορείτε να συνεχίσετε επιλέγοντας και πάλι Προσθήκη σχολείου εφόσον θέλετε να υποβάλετε τη δήλωσή σας και σε άλλο σχολείο στο οποίο υπηρετείτε.

Τότε θα εμφανισθούν και τα δύο σχολεία ή όσα προσθέτετε.

   

Συμπληρώνετε τον ΑΜΚΑ σας.

   

Εάν συμπληρώσετε λάθος ΑΜΚΑ εμφανίζεται μήνυμα ότι συμπληρώσατε μη έγκυρο ΑΜΚΑ και δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε υποβολή της δήλωσης.

   

Για να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επιλέξετε ΕΔΩ.
Λαμβάνετε ένα αρχείο στη συσκευή σας το οποίο ανοίγετε για να το διαβάσετε μια φορά.

Επιλέγετε το επόμενο πλαίσιο και χρειάζεται να επιλέξετε επάνω στο ΝΑΙ για να εισαχθεί στο πλαίσιο κειμένου.

   

Συνεχίζετε στην εισαγωγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του self-test.

Κατά την εισαγωγή της ημερομηνίας μπορείτε να γράψετε την ημέρα με ένα ψηφίο (π.χ. 8 και η ίδια η πλατφόρμα μετατρέπει την ημέρα σε 08). Το ίδιο συμβαίνει και με τον μήνα.

   Το έτος χρειάζεται να το πληκτρολογήσετε πλήρως.
π.χ. 2022 - κι όχι 22.

   

Επιλέγετε το αποτέλεσμα του self-test (ΑΡΝΗΤΙΚΟ - ΘΕΤΙΚΟ) και στη συνέχεια επιλέγετε Υποβολή.