3. Έκδοση της Σχολικής Κάρτας

Έχοντας κάνει Υποβολή η δήλωσή σας έχει καταχωρηθεί.

Εμφανίζεται το όνομα του γονέα/κηδεμόνα ο οποίος έκανε τη δήλωση (1).

 Επίσης, εμφανίζονται τα σχετικά στοιχεία της δήλωσης όπου περιλαμβάνεται και ο κωδικός της δήλωσης (2) και το QRcode (3).

Στη συνέχεια επιλέγετε Εκτύπωση για να τυπωθεί η σχολική κάρτα.