1. Σύνοψη

Η ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

Μετά την είσοδο και την ταυτοποίησή σας στην υπηρεσία, επιλέγετε τον τρόπο λήψης της άυλης συνταγής (SMS ή e-mail).

Προαπαιτούμενα

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία:

  • Στοιχεία ταυτοποίησης στην υπηρεσία
    • Τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο TaxisNet (όνομα χρήστη και κωδικό) προκειμένου να ταυτοποιηθείτε μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
    • Εναλλακτικά τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του άμεσα ασφαλισμένου ή του εξαρτώμενου μέλους κάτω των 18 ετών.
  • Το κινητό σας τηλέφωνο ή/και πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail), για να σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την ενεργοποίηση.

Εξαρτώμενα μέλη

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την άυλη συνταγογράφηση και για οποιοδήποτε εξαρτώμενο μέλος κάτω των 18. Για κάθε μέλος η διαδικασία γίνεται ξεχωριστά, εισάγοντας κάθε φορά τον αριθμό ΑΜΚΑ του εξαρτώμενου μέλους και όχι τον προσωπικό σας.