1. Είσοδος στο περιβάλλον της υπεύθυνης δήλωσης

1ος τρόπος

Εισέρχεστε στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/

Στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογείτε τη λέξη ΑΠΕΔ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελληνικά ή λατινικά γράμματα (ΑΠΕΔ, APED, απεδ, aped).

Εμφανίζονται λήμματα που παρέχουν διάφορες σχετικές με την ΑΠΕΔ υπηρεσίες. Επιλέγετε Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ.

    Χρειάζεται προσοχή καθώς υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση που αφορά στην ανάκληση ηλεκτρονικής υπογραφής της ΑΠΕΔ.

   

3ος τρόπος

Εισέρχεστε στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/

Από τις Κατηγορίες Υπηρεσιών επιλέγετε Πολίτης και καθημερινότητα και στη συνέχεια: Ηλεκτρονικές υπογραφές - Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ.


   

Εμφανίζεται πλέον το πληροφοριακό κείμενο όπου αναφέρεται τι χρειάζεται να έχετε για να προχωρήσετε κι επιλέγετε Είσοδος στην υπηρεσία.