1. Προσθήκη κωδικού SDG

Αφορά διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (Single Digital Gateway)

Προσθήκη κωδικού SDG

Για να προσθέσετε νέο κωδικό SDG συμπληρώστε τον με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες σε διψήφια μορφή (π.χ. A1 ή D5) στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε "Αναζήτηση"Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η περιγραφή που αντιστοιχεί στον κωδικό αυτο. Πατήστε το εικονίδιο + για να τον προσθέσετε στη διαδικασίαΑφαίρεση Κωδικού SDG

Για να αφαιρέσετε κάποιο κωδικό πατήστε το κουμπί  δίπλα από την περιγραφή του