1. Γενική περιγραφή

Αναφέρετε όλους τους νόμους και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, κάθε απόφαση διοικητικού οργάνου που τεκμηριώνει την υλοποίηση της διαδικασίας. Ξεκινήστε από τις νεότερες και συνεχίστε με τις παλιότερες.