Νομοθεσία

1. Γενική περιγραφή

Αναφέρετε όλους τους νόμους και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, κάθε απόφαση διοικητικού οργάνου που τεκμηριώνει την υλοποίηση της διαδικασίας. Ξεκινήστε από τις νεότερες και συνεχίστε με τις παλιότερες.