1. Γενικά

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να προσθέσετε συνδέσμους προς ιστοσελίδες που παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία.

Προσθήκη Συνδέσμου

Για να προσθέσετε νέο σύνδεσμο πατήστε το κουμπί με τον τίτλο "Προσθήκη κι άλλου"Στην ενότητα που εμφανίζεται συμπληρώστε κατάλληλα τα πεδία


Τίτλος

Ελεύθερο κείμενο που αφορά στον τίτλο της ιστοσελίδας που παρέχει πληροφορίες για τη διαδικασία. Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο και χρησιμοποιείστε πεζά γράμματα.


Σύνδεσμος

Συμπληρώστε το URL- σύνδεσμο με την ιστοσελίδα που παρέχει πληροφορίες για τη διαδικασία.

Κάντε αντιγραφή/επικόλληση του συνδέσμου όπως ακριβώς φαίνεται στη σχετική ιστοσελίδα. 
Οι σύνδεσμοι ξεκινούν με το πρόθεμα http:// ή https://

Πατήστε το  κουμπί Αποθήκευση Σελίδας στο τέλος της σελίδας για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας
Παράδειγμα "Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης"Αφαίρεση Συνδέσμου

Για να αφαιρέσετε κάποιο σύνδεσμο πατήστε το κουμπί Χ στην πάνω δεξιά γωνία του πλαισίου του.