1. Τι μπορώ να κάνω ως πολίτης ή επιχείρηση από την πύλη EUGO;H Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης (Point of Single Contact – PSC) είναι το κεντρικό σημείο επαφής για τον Ευρωπαίο πολίτη ή επιχείρηση που επιθυμεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα, είτε μέσω φυσικής εγκατάστασης είτε διασυνοριακά.

Σχετικά με το EUGO

H Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης παρέχει πλήρη πληροφόρηση στον πολίτη ή την επιχείρηση που επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα. 

Μέσω της EUGO οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  προχωρήσουν βήμα - βήμα στις απαραίτητες ενέργειες για τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα μας. Συγκεκριμένα:

  • Να βρουν πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους φορείς, τον αριθμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το πιθανό κόστος, την προθεσμία για την διεκπεραίωση του αιτήματος κλπ. 
  • Να μάθουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την επιτυχή έκβαση του αιτήματός τους. 
  • Να πληροφορηθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.
  • Να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κάνοντας την αίτησή τους ηλεκτρονικά, αφού έχουν ταυτοποιηθεί από το σύστημα και μεταφορτώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
H Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης αποτελεί επίσης μέρος του δικτύου EUGO των Κέντρων Ενιαίας Εξυπηρέτησης (PSCs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι σημαντικός εταίρος στην εκπλήρωση του σκοπού της δημιουργίας μιας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. 


Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ο Ευρωπαίος πολίτης, θα δύναται να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά και από ένα σημείο χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία σε κάποια Κρατική Υπηρεσία.