1. Τι είναι το Gov.gr Wallet

Το Gov.gr Wallet είναι εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application), μέσω της οποίας μπορείτε να δημιουργήσετε, αποθηκεύσετε και να ελέγξετε ψηφιακά ελληνικά δελτία ταυτότητας και ψηφιακές ελληνικές άδειες οδήγησης.

   


Τα νέα ψηφιακά δελτία ταυτότητας και της άδειας οδήγησης είναι ψηφιακά έγγραφα που εκδίδονται μέσω του gov.gr και είναι πλήρως ισάξια με τα έγχαρτα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας. Δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

  Δεν μπορούν να εκδοθούν τα δελτία ταυτότητας στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών.