2. Ταυτοποίηση του κατόχου των ψηφιακών εγγράφων

Επιλέγετε με ποιον φορέα θα συνδεθείτε. Επιλέγετε να συνδεθείτε:

  • είτε στη ΓΓΠΣΔΔ με κωδικούς TaxisNet.
  • είτε εναλλακτικά, επιλέξτε έναν από τους υπόλοιπους φορείς π.χ. τράπεζα στην οποία έχετε κωδικούς web banking.

Οι διαθέσιμες τράπεζες είναι: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, alpha bank, Euro Bank, attica bank, Παγκρήτια τράπεζα, Τράπεζα Ηπείρου, Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, Τράπεζα Χανίων, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ακολουθεί παράδειγμα σύνδεσης με στοιχεία τραπέζης και με στοιχεία Taxisnet.