2. Βρείτε την υπηρεσία

Βρείτε την υπηρεσία Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης στο gov.gr με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

■ Με πλοήγηση στις θεματικές ενότητες

Πλοηγηθείτε στις θεματικές ενότητες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr:

Αρχική > Πολίτης και καθημερινότητα > Ψηφιακά έγγραφα gov.gr

Επιλέξτε από τη λίστα Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης.


Στη συνέχεια επιλέξτε «Είσοδος στην υπηρεσία» για να ξεκινήσετε τη διαδικασία έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης.


■ Με αναζήτηση

Στο πλαίσιο αναζήτησης της αρχικής σελίδας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr πληκτρολογήστε τον όρο "έκδοση υπεύθυνης δήλωσης".

Όταν εντοπιστεί η υπηρεσία πατήστε στο σύνδεσμο που θα εμφανιστεί στο αναδυόμενο πλαίσιο από κάτω. Στη συνέχεια κάντε είσοδο στην υπηρεσία όπως δείξαμε παραπάνω.

■ Μέσω της εφαρμογής Ψηφιακά Έγγραφα gov.gr

Πλοηγηθείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Ψηφιακά έγγραφα docs.gov.gr

Πατήστε το κουμπί «Ξεκινήστε εδώ».

 

Στη συνέχεια επιλέξτε από τη λίστα Υπεύθυνη Δήλωση και Συνέχεια.