1. Τι είναι η θυρίδα

Η θυρίδα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη είναι ένας ψηφιακός χώρος αποθήκευσης στον οποίο θα βρείτε τις υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις που έχετε εκδώσει, τα έγγραφα που έχουν σταλεί σε εσάς από τρίτους μέσω της υπηρεσίας, πρόχειρα έγγραφα καθώς και το προφίλ σας.

Για την είσοδο στην  υπηρεσία θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.