1. Πριν ξεκινήσετε

Ελέγξτε την εγκυρότητα ενός εγγράφου που έχει εκδοθεί από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr.

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου
  • είτε το QR codeΗ χρήση της υπηρεσίας δεν απαιτεί κάποιο είδος ταυτοποίησης (π.χ. Taxisnet, web banking).