2. Εύρεση υπηρεσίας

Βρείτε την υπηρεσία Θυρίδα πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) Πλοήγηση

Από την αρχική σελίδα του gov.gr, πλοηγηθείτε μέσω των κατηγοριών των υπηρεσιών:

  1. Αρχική > Πολίτης και καθημερινότητα >  Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα.
  2. Επιλέξτε την υπηρεσία Θυρίδα πολίτη.Β) Αναζήτηση

  1. Στο πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα πληκτρολογείστε με ελληνικά μέρος της φράσης Θυρίδα πολίτη.
  2. Όταν εμφανιστεί το όνομα της υπηρεσίας στο αναδυόμενο πλαίσιο κάντε κλικ πάνω του.


Γ) Απευθείας

Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην υπηρεσία μέσω του υπερσυνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/thurida-polite

Δ) Απευθείας

Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην υπηρεσία μέσω του υπερσυνδέσμου:

https://my.gov.gr/