1. Εύρεση της υπηρεσίας

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία "Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης" ανοίγετε έναν περιηγητή (π.χ. Chrome, Mozilla, Opera) και πληκτρολογείτε στη γραμμή των διευθύνσεων την διεύθυνση https://ria.demo.gov.gr/


Στη συνέχεια οδηγείστε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας.