2. Είσοδος στην υπηρεσία

Από την αρχική σελίδα πατήστε στο κουμπί «Είσοδος στην υπηρεσία».
 
 

Εισάγετε τους κωδικούς σας και πατήστε το κουμπί "Σύνδεση". Δίνεται η δυνατότητα να συνδεθείτε και με κωδικούς TAXISNET.