2. Δημιουργία νέου χρήστη

Για να δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη επιλέξτε απο το μενού "Δημιουργία νέου χρήστη".

Η επιλογή εμφανίζεται μόνον αν έχετε Δικαιώματα Διαχειριστή.  Συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας έχοντας υπόψη:

  • Χρησιμοποιήστε μόνο λατινικούς χαρακτήρες στο πεδίο Username.
  • Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
  • Στο πεδίο Φορέας είναι ήδη καταχωρημένα όλα τα υπουργεία και η περίπτωση "Άλλος", οπότε και επιλέγετε από το αναδυόμενο μενού.
  • Στο πεδίο Ρόλος είναι καταχωρημένοι όλοι οι επιλέξιμοι ρόλοι.
  • Αν επιθυμείτε ο συγκεκριμένος χρήστης να έχει δικαιώματα διαχειριστή επιλέξτε το αντίστοιχο checkbox.

  Τέλος, πατήστε το κουμπί Δημιουργία. Αν όλα πάνε καλά θα επιστρέψετε στην Αρχική Σελίδα.

  Σε περίπτωση που το επιλεγμένο όνομα χρήστη χρησιμοποιείται ήδη από άλλον χρήστη, τότε πατώντας το κουμπί Δημιουργία θα παραμένετε στη φόρμα. Αλλάξτε το όνομα χρήστη και προσπαθήστε ξανά.

  Στην περίπτωση που κάποιος πραγματοποιεί Σύνδεση χρειάζεται να έχει συμπεριληφθεί σε Φορέα ή Ρόλο.