1. Τι είναι οι δείκτες;

Οι δείκτες είναι ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης. Χρησιμοποιείτε τους δείκτες όταν ενημερώνετε το πεδίο 9 (κατά τη δόμηση μίας ανάλυσης) στην Αιτιολογική έκθεση.Από την ενότητα Διαχείριση Αναλύσεων επιλέγετε Διαχείριση δεικτών για να καταχωρήσετε και να επεξεργαστείτε δείκτες.


Για τη διαχείριση των δεικτών είναι διαθέσιμες οι επιλογές: Καταχώρηση δείκτη και Επεξεργασία δείκτη.