1. Καταχωρήσεις και Επεξεργασίες Υπουργείων και Υπουργών

Από την ενότητα Διαχείριση Αναλύσεων μπορείτε να διαχειριστείτε τα στοιχεία των Υπουργείων και των Υπουργών επιλέγοντας Διαχείριση Υπουργείων και Υπουργών.


  • Κατ' αρχάς οδηγείστε στην περίπτωση Καταχώρησης Υπουργείου. Μετά την εισαγωγή του ονόματος του υπουργείου επιλέγετε Καταχώρηση.
  • Αντίστοιχα, μπορείτε να καταχωρήσετε νέο υπουργό επιλέγοντας Καταχώρηση Υπουργού και χρειάζεται να τον συνδέσετε με ρόλο, αρμοδιότητα και υπουργείο. Τα υπουργεία είναι καταχωρημένα (για να επιλέξετε από αυτά) και επικαιροποιούνται αυτόματα.  • Δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστείτε/ αλλάξετε το όνομα υπουργείου. Επιλέγετε Επεξεργασία Υπουργείου. Στη συνέχεια επιλέγετε από τα υπουργεία τα οποία είναι καταχωρημένα και επικαιροποιούνται αυτόματα. Μετά την εισαγωγή του νέου ονόματος του υπουργείου επιλέγετε Επεξεργασία.
  • Αντίστοιχα, μπορείτε να επεξεργαστείτε/ αλλάξετε ορισμένα στοιχεία υπουργού. Σε αυτήν την περίπτωση επιλέγετε Επεξεργασία Υπουργού. Στη συνέχεια επιλέγετε από τα ονόματα των υπουργών καθώς και από τα υπουργεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα. Όταν τελειώσετε με τις αλλαγές επιλέγετε Επεξεργασία.


Στις περιπτώσεις Επεξεργασίας Υπουργείου και Επεξεργασίας Υπουργού μπορείτε και να προχωρήσετε σε Διαγραφή αντίστοιχα Υπουργείου ή Υπουργού.