1. Γενικά

Μέσω του Οδηγού για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική σας δραστηριοποίηση οπουδήποτε στην ΕΕ, αποφεύγοντας δυσχέρειες και γραφειοκρατία.

Στον οδηγό για τις επιχειρήσεις της πύλης Your Europe θα βρείτε απαντήσεις σε ουσιώδεις ερωτήσεις όπως:

  • Πώς κάνω εγγραφή μιας νέας εταιρείας στο Μητρώο Επιχειρήσεων;
  • Μπορώ να λάβω οικονομική στήριξη για το εγχείρημά μου;
  • Πού πληρώνω το ΦΠΑ στις διασυνοριακές πωλήσεις;
  • Πρέπει να λάβω πιστοποίηση για τα προϊόντα μου προτού κυκλοφορήσουν στην αγορά; Εάν ναι, πώς;
  • Πώς προσλαμβάνω έναν/μια εξειδικευμένο/-η επαγγελματία από άλλη χώρα της ΕΕ;

Η πύλη του Your Europe σας παρέχει πρόσβαση στα εξής:

  • Ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο
  • Πληροφορίες σχετικά με διοικητικές διαδικασίες και τα βήματα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αυτές
  • Υπηρεσίες υποστήριξης υπό τη διαχείριση της ΕΕ ή των εθνικών αρχών που είναι οι πλέον κατάλληλες για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών
  • Ένα εργαλείο ανατροφοδότησης χρηστών για την αναφορά προβλημάτων ή εμποδίων που αντιμετωπίζονται στην πύλη ή άλλες ψηφιακές πηγές που παρέχονται από την ΕΕ και τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών και υπηρεσιών
  • Πληροφορίες σε 23 γλώσσες της ΕΕ.

Για να βρείτε το θέμα που σας ενδιαφέρει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναζήτησης ή απλά να πλοηγηθείτε στις διάφορες θεματικές ενότητες όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα.