1. Τι είναι

Το εργαλείο αυτό σχεδιάστηκε για να υποβάλετε ανώνυμα σχόλια για τυχόν εμπόδια που πιθανόν αντιμετωπίσατε κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας στην εσωτερική αγορά.

Τα σχόλιά σας θα βοηθήσουν την βελτίωση της ενιαίας αγοράς για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ακριβώς επειδή τα σχόλιά σας είναι ανώνυμα, δεν θα επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας προσωπικά.

Μην υποβάλετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω του εργαλείου αυτού.