2. Πώς το βρίσκω

Σε κάθε σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (εκτός της αρχικής) υπάρχει στο κάτω μέρος της, ακριβώς στην αρχή του υποσέλιδου, ο σύνδεσμος "Αναφορά Εμποδίου".

Εναλλακτικά μπορείτε να έχετε πρόσβαση εργαλείο ανατροφοδότησης χρηστών μέσω του κεντρικού μενού της πύλης Your Europe επιλέγοντας «Αναφορά εμποδίου».