Εργαλείο ανατροφοδότησης χρηστών για την αναφορά προβλημάτων

2. Πώς το βρίσκω

Σε κάθε σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (εκτός της αρχικής) υπάρχει στο κάτω μέρος της, ακριβώς στην αρχή του υποσέλιδου, ο σύνδεσμος "Αναφορά Εμποδίου".

Εναλλακτικά μπορείτε να έχετε πρόσβαση εργαλείο ανατροφοδότησης χρηστών μέσω του κεντρικού μενού της πύλης Your Europe επιλέγοντας «Αναφορά εμποδίου».