Β. Πρόσβαση στην Υπηρεσία

1. Μεταβείτε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη

Ανοίγετε έναν περιηγητή (π.χ. Chrome, Mozilla, Opera) και πληκτρολογείτε στη γραμμή των διευθύνσεων τη διεύθυνση https://www.gov.gr/

Μετάβαση στο GOV.GR

Στη συνέχεια οδηγείστε στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, που είναι η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους με τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου.