2. Κεντρική Σελίδα

Η κεντρική σελίδα που εμφανίζεται είναι δομημένη σε τέσσερις (4) ενότητες/περιοχές:

1. Στοιχεία Ταυτότητας

2. Αριθμός κινητού τηλεφώνου

3. Λοιπά Στοιχεία Επικοινωνίας

4. Επικοινωνία με Φορείς της Δημόσιας ΔιοίκησηςΣτην πρώτη ενότητα εμφανίζονται τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, όπως ανακτώνται από το φορολογικό μητρώο και δεν απαιτείται συμπλήρωση από εσάς.