1. Επικοινωνία με Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

Στην εφαρμογή Ε.Μ.Επ. παρέχεται η δυνατότητα να ορίσετε εάν επιθυμείτε:

  1. Οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης να επικοινωνούν μαζί σας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας σας που είναι καταχωρισμένα στο Ε.Μ.Επ.
  2. Οι δημόσιοι φορείς να σας επιδίδουν/κοινοποιούν διοικητικές πράξεις ή άλλα δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί χωρίς αίτησή σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) που είναι καταχωρισμένη στο Ε.Μ.Επ.
Για να ρυθμίσετε τις επιλογές αυτές επιλέξτε Ναι ή Όχι στα δύο σχετικά πεδία και πατήστε «Οριστικοποίηση».