1. Καταχώριση νέου αριθμού τηλεφώνου

Σε περίπτωση που αποκτήσετε νέο αριθμό κινητού τηλεφώνου, δηλώνετε την αλλαγή στο Ε.Μ.Επ. Η διαδικασία δήλωσης εξαρτάται από το αν έχετε ακόμα στην κατοχή σας το παλαιό σας αριθμό κινητού τηλεφώνου ή όχι.


Εφόσον έχετε ακόμα στην κατοχή σας τον παλαιό αριθμό κινητού
Στην ενότητα Αριθμός κινητού τηλεφώνου πατήστε "Μεταβολή αριθμού κινητού τηλεφώνου".

Στη συνέχεια πατήστε "Αποστολή κωδικού" και ένας κωδικός επαλήθευσης μιας χρήσης θα σταλεί στον τρέχοντα (παλαιό) αριθμό τηλεφώνου.

Θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό αυτό στο πεδίο "Κωδικός Επαλήθευσης" και να πατήσετε Επαλήθευση.

Η μεταβολή του αριθμού κινητού τηλεφώνου έχει ως προϋπόθεση την κατοχή τόσο του τρέχοντος όσο και του νέου αριθμού κινητού τηλεφώνου.Για την επιβεβαίωση του νέου κινητού τηλεφώνου:

  1. Συμπληρώστε το νέο αριθμό στο πεδίο "Αριθμός κινητού τηλεφώνου" και πατήστε "Αποστολή κωδικού"

  2. Εισάγετε τον κωδικό αυτό στο πεδίο "Κωδικός Επαλήθευσης" και πατήστε "Επαλήθευση"

  3. Τέλος, πατήστε "Ολοκλήρωση Δήλωσης Αριθμού Κινητού Τηλεφώνου"
Δεν ζητείται επιβεβαίωση από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας ή το πιστωτικό ίδρυμα για το νέο σας αριθμό κινητού.Αν ΔΕΝ έχετε ακόμα στην κατοχή σας τον παλαιό αριθμό κινητού

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τον παλαιό αριθμό κινητού επιλέξτε "Διαγραφή αριθμού κινητού τηλεφώνου" και στη συνέχεια πατήστε "Ναι" για επιβεβαίωση της διαγραφής.

Επιστρέψτε στην ενότητα "Αριθμός κινητού τηλεφώνου" για να ακολουθήσετε από την αρχή την διαδικασία "Δήλωση και καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου"